Zateplování objektů

Provádíme zateplování objektů pěnovým polystyrénem EPS 70 a EPS 100
(číslo značí hustotu materiálu), extrudovaným polystyrénem a minerální vlnou
dle výpočtu nebo na základě přání zákazníka.

Použití
Panelové a rodinné domy, terasy, střechy klasické, rovné i obrácené.