Teplé hydroizolační pásy

Použití
Balkony, terasy, střechy, obrácené střechy.

Popis
Použití modifikovaných asfaltových pásů pro izolaci plochy
 doplněné studenou tekutou hydroizolací v detailech (vpustě, vikýře, atiky).

Použitý materiál
Elastek 40/50 Special
Elastek 40 Firestop
Elastek 50 Firestop Solo