Studené hydroizolační pásy

Použití
Střechy

Popis
Studené hydroizolační pásy lze použít všude tam, kde není možné ani bezpečné použít pásy teplé:
dřevěné konstrukce, střešní zateplovací systémy, nebo budovy se zvláštním režimem. Samolepící
hydroizolační pásy jsou v detailech doplněny studenou tekutou hydroizolací

Použité materiály
Elastolep PR3
Elastolep Extra PR
Elastolep Extra PR DE
Elastolep Extra PR Design
Elastolep Extra AL