Čištění pískovce

Popis
Čištění provádíme vodním paprskem, obrusem, nebo jehličkovým oklepávačem s následnou
renovací a konzervací

Použitý materiál
Pro konzervaci používáme konzervační materiál Hydromur

Více informací na stránkách výrobce
http://www.paulin.cz/import/listy/99500.pdf