Provádíme izolace proti vlhkosti - hydroizolacePoužití
Základové konstrukce, podúrovňové stavby,balkóny, koupelny, nádrže na
pitnou vodu, čističky odpadních vod, střechy klasické, rovné i obrácené a pod.

Použité technologie
Hydroizolační pásy za studena i za tepla, v detailech kombinované s tekutou izolací,
těsnění betonu krystalizací, clustomerní stěrky.