Dlažba na terče

Použití
Balkony, terasy, lodžie, pojízdné plochy pro osobní automobily

Popis
Dlažba je položena na sucho do aretačních terčů, buď pevných nebo výškově nastavitelných
s volnými spárami 3-5 mm dle rozměru terčů. Volné spáry zajišťují rychlý odtok vody
z povrchu dlažby. Dlažba je položena minimálně l cm nad hydroizolací nebo tepelnou izolací
a tím je zajištěn dostatečný odvod vody do vpusti. Odpadá nebezpečí vymrzání spár a
odmrzání dlažby a prodlužuje se její životnost. Dlažba může být položena dvěma způsoby,
buď na ochráněnou hydroizolací nebo s přiteplením na extrudovaný polystyren.


detail

Provedení
 
a) modifikované pásy + studená tekutá hydroizolace v detailech
b) celoplošná studená tekutá hydroizolace